Fyzická ostraha

Fyzická ostraha představuje nákladově přiměřenou a efektivní organizovanou činnost, vykonávanou za účelem ochrany osob, majetku či objektů. Cílem ostrahy je zamezení, případně omezení nežádoucího pohybu osob či vozidel ve střeženém objektu či oblasti, předcházení škodám v důsledku havárií, živelních pohrom, vandalismu, zneužití či odcizení majetku.

Mezi základní činnosti pracovníků fyzické ostrahy patří:

Služby fyzické ostrahy využívají zejména průmyslové objekty či velké areály, administrativní budovy, skladiště, parkoviště, supermarkety. Službu vykonávají kvalifikovaní bezpečnostní pracovníci v civilu či uniformě, dle zadání klienta, kteří vykonávají pravidelné pochůzky. V rámci venkovních pochůzek lze rovněž zařadit zkušené psovody, pro rozsáhlé komplexy lze nasadit rovněž autohlídku. Pracovníci bezpečnostní služby používají běžné donucovací prostředky, v případě potřeby jsou schopni zadržet pachatele a zajistit místo činu do příjezdu policie.

Efektivitu fyzické ostrahy je možné neustále zvyšovat a zdokonalovat propojením s bezpečnostními technologiemi.

Jsme schopni navrhnout vhodný monitorovací systém na míru s případným napojením na pult centrální ochrany - tedy kontrolní stanoviště, kde se sbírají, ukládají a vyhodnocují signály z elektronických zabezpečovacích systémů a v případě zjištěného narušení je okamžitě realizována obchůzka, výjezd autohlídky, kontaktování policie, majitele apod.

Spojením lidského faktoru a technického monitoringu lze dosáhnout vysoké efektivity za rozumné náklady. Po konzultaci a obhlídce cílových prostor s klientem, vyhodnotíme konkrétní rizika a vytvoříme návrh strategie ochrany objektu na míru. Veškerá opatření přizpůsobíme na základě požadavků klienta, tak aby byl splněn co nejlepší účel ochrany a zároveň jeho co nejmenší omezení.

Zaujala vás naše nabídka?

Kontakujte nás

O nás


Vítáme Vás na stránkách společnosti High Security Products, a.s., působící na trhu již od roku 1991. Rádi bychom Vám zde představili ucelený přehled o produktech a službách High Security Products. Doufáme že i touto cestou dojde ke zkvalitnění komunikace se stávajícími i budoucími partnery a zákazníky. Akciová společnost High Security Products byla založena v roce 1991, jako firma s hlavní orientací na vývoj, výrobu, prodej a servis mechanické zabezpečovací techniky.

Číst více

Kontakujte nás


Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena
Vytvořil Tomáš Hlad.